Блокнот "Light flowers"роза и мята

8,00руб.
9,5 на 14.5 см, 44 листа.
Дата прои-ва 12.2016,
рок годности не ограничен,
поставщик ЧУП "Дарвиш С"